GUPP

NOVICE

GZS ZGIGM izvedla pilotno predstavitev novega orodja za izobraževanje javnih naročnikov na področju Zelenega javnega naročanja gradenj, GUPP Moodle 


Se pri svojem delu soočate z izzivi 
Zelenega javnega naročanja gradenj? Ste seznanjeni z vsebino in načinom izvedbe tovrstnih javnih naročil? GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je za vas pripravila novo spletno orodje GUPP Moodle s pomočjo katerega lahko pridete do 12 vsebin o Zelenem javnem naročanju v Sloveniji storitev gradenj. Z vsebinskimi moduli želimo odgovoriti na vsa vaša vprašanja kako, zakaj, kje in kaj na področju Zelenih javnih naročanj gradenj ter vas vsebinsko seznaniti tako med sabo kot tudi strokovnjaki na področju ZeJN v Sloveniji. Preko orodja GUPP Moodle boste imeli namreč možnost postaviti vprašanja, ki jih bomo lahko naslovili na relevantne osebe, ki imajo v Sloveniji znanje na tem področju.  

Za namen razvoja vsebine in orodja smo 15. septembra preko spletnega orodja Zoom gostili 71 predstavnikov javne uprave, podjetij in organizacij, katerim smo predstavili projekt GUPP, orodje GUPP Moodle in s pomočjo eminentnih predavateljic predstavili gonilne sile za ZeJN (Poglavje 2), pravne vidike ZeJN (Poglavje 5), oceno potreb in predhodno preverjanje trga (Poglavje 6) in načine vključevanja zahtev v razpisno dokumentacijo (Poglavje 7). Z nami sta bili ga. Urška Skok Klima, z MJU in ga. Tatjana Orhini Valjavec, z MOP in predstavnica LIFE Care4Climate projekta. 

PROGRAM DOGODKA 

9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.15
12.15-13.00

13.00-

Predstavitev projekta GUPP in Uvod v GUPP Moodle program – Andreja Palatinus, ZGIGM
ZeJN & Gonilne sile: Pregled – Andreja Palatinus, ZGIGM
Pravni vidiki ZeJN – Urška Skok Klima, MJU
vprašanja in diskusija, odmor
Ocena potreb in predhodno preverjanje trga – Tatjana Orhini Valjavec, MOP, LIFE Care4Climate
Načini vključevanja zahtev v razpisno dokumentacijo – Urška Skok Klima, Tatjana Orhini Valjavec, MOP, LIFE Care4Climate
Vprašanja in diskusija 


Dogodek smo snemali. Posnetek celotnega dogodka je na voljo preko youtube spletne povezave, lahko pa si ga ogledate tudi preko naše spletne strani. 

Vas pa vljudno vabimo, da si sami ogledate orodje. Dostop je omogočen preko povezave GUPP Moodle. Ob vaši registraciji v orodje boste prejeli ključ za vstop v poglavja, katera si boste lahko sami ogledali. 

Zeleno javno naročanje: Nadnacionalno poročilo o regulativnem okvirju in praksi GPP na področju gradbenih del za izbrane države EU

Z namenom raziskave obstoječe zakonodaje in načina implementacije, spremljajočega usposabljanja in identifikaciji vrzeli v kompetencah na področju zelenega javnega naročanja v štirih evropskih državah (Slovenija, Francija, Grčija in Irska), smo partnerji projekta GUPP - Nadgrajevanje kompetenc za zeleno javno naročanje EU za storitve gradnje, pripravili poročilo, namenjeno za nadaljnjo pripravo orodja za izobraževanje zainteresirane javnosti na področju Zelenega javnega naročanja.

Poročilo je bilo pripravljeno s pomočjo intervjujev z deležniki v vsaki državi in pregleda dobrih praks in zakonodajnega okvira za vsako od štirih držav. Primerjava med državami kaže na nivo zelenega javnega naročanja v različnih državah in kje so največji primanjkljaji. Vabljeni k branju krajše oblike poročila v slovenskem jeziku in originala v angleškem jeziku.

S klikom na sliko spodnjo si lahko prenesete povzetek poročila v slovenskem jeziku. Za prenos celega poročila v angleškem jeziku pa kliknite tukaj >>